oxytrol pamelor pantozol parafon parexat pariet parlodel paronex paxil cr paxil penegra pentoxi pepcid pepcidine periactin persantine pharmaquine phenhydan phoslo pirocam pirosol pk merz plavix plendil pletal podomexef ponstel pradif prandin precose premarin prevacid priligy prilosec primacton primolut n primolut nor principen prinil probalan prodafem
     

0
Start Giriş Üye Ol üyeler ((( RAVDATe@m))) Arama
Toplam Kategori: 69 *** Toplam Konu: 30095 *** Toplam Mesaj: 148183
Forum Anasayfa » D İ N / İ S L A M » SİYER-İ NEBİ » HZ.Aise anamiz, RASULLAH(s.a.v) ile kac yasında evlendi ?

önceki konu   sonraki konu
Bu konuda 8 mesaj mevcut
Sayfa (1): (1)
Ekleyen
Mesaj
omer furkan su an offline omer furkan  
HZ.Aise anamiz, RASULLAH(s.a.v) ile kac yasında evlendi ?

401 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 10.09.2005
En Son On: 09.02.2007 - 09:56
Cinsiyeti: Erkek 
selamun aleykum
RABBİMin selami kardeslerimin üzerine olsun..

RASULLAH(s.av)'in peygamberligine inanmayan ve O'nun sunnetini ellerinden geldigince tahkir ve tazyif etmeye calisanlardan RABBİMİZe sıgınırız..

RASULLAH(s.av)'in mesajini anlamak istemeyen cahillerin O'nun hakkında ardına sıgındıkları ve cahilce edeb ve hayaya sigmayacak yakıstırmalarda bulunduklarına üzülerek sahid oluyoruz..

bu aldatıcı ve yalan haberler karsısında bizlerin de RASULULLAH(s.a.v)'i ve O'nun sunnetini iyi idrak etmemiz gerekir..
islam düsmanlarına karsi dinimizi hakkı ile anlatabilecek ilme ulasma ugrunda talebe olmaliyiz insaALLAH..

konu RASULLAH(s.a.v)'in hz.aise validemiz ile kac yasında evlendigi hususudur.. bu konu gercekten de onemli bir durum arzeder.. RASULLAH(s.a.v) biz mü'minler icin bir örnektir.. en guzel örnektir.. ve O'nun aile yasami da bizler icin bir örnektir insaALLAH..

bu vesile ile bir alintiyi sizler ile paylasmak istedim..
buradaki yorum adı üzerinde bir yorumdur bir beser ürünüdür..yani kendi icinde hataları olabilir.. bizler de insaALLAH mümkün oldugunca istifade etmeye calsiriz.. caba bizden tevfik RABBİMİZden insaALLAH..

öncelikle sunu belirteliz ki o dönemde çocukların doğum tarihine önem verilmez ve tespit edilmezdi. Bilahare çocuk meşhur biri olursa insanlar onun doğum tarihiyle ilgilenir ve tespite çalışırlardı.. Hz. Aişe validemiz (r.a) için de böyle olmuştur. O'nun peygamberliğin dördüncü yılında doğduğunu söyleyenler, Mekke döneminin sonunda da Hz. Muhammed (s.a) ile evlendiğini iddia ederek; bu evliliği dokuz yaşında yapılmış gibi göstermeye çalışmışlardır. Bunun doğru olmadığını Hz. Aişe validemizden yapılan bir rivayet ortaya koymaktadır: "Hz. Muhammed henüz Mekke de iken ve bende oynayan bir çocuk iken "onların vadeleri kıyamettir. Kıyamet ne dehşetli ve ne acıdır!" mealindeki (kamer s. 46) ayet inmişti... (Buhari 1.cilt Telifil Kur'an bahsi)"

Bu sure Mekke devrinin birinci döneminde(4. yıl) inmiştir. Hz.Aişe validemiz bu sure ve ayetleri net olarak hatırladığına göre yukarıdaki iddianın doğru olması mümkün değildir. Olayları ayrıntılarıyla hatırlayabilmek ve sokakta oynayan bir çocuk olması için en az beş veya altı yaşında(veya daha büyük) olması gerekir. Kamer suresi Mekke devrinin dördüncü yılında indiğine göre dördüncü yılda beş-altı yaşında olunca Hz. Peygamberle evlendiği zaman en az ondört - onbeş yaşında olması gerekir. Bunu doğrulayan bir başka delil ise kız kardeşi Esma'nın durumudur. Kardeşi Esma Abdullah bin Zübeyir'in annesidir. Esma yüz yaşına kadar yaşamış ve Hicretin 73. yılında vefat etmiştir. Hz. Aişe validemizden on yaş daha büyüktür. Hz. Ebu Bekir (r.a) kızı Esma ve oğlu Abdullah Abdul Uzza'nın kızı Kayleden, Hz. Aişe ile Abdurrahman ise Ümm-i Rümandan doğmuşlardır. Hz. Esma yüz yaşında ve hicri 73. yılda öldüğüne göre hicret esnasında 27 yaşında olması gerekir. Bundan on yaş küçük olan kardeşi Hz. Aişe validemizin de 17 yaşında olması gerekir ki bu da aşağı yukarı Buhari de Hz. Aişe'nin kendi hadisindeki ifadeye uygun düşmektedir. Bu dönemde inen Kur'an sure ve ayetlerini teferruatıyla hatırlayan bir çocuğun en az bu yaşlarda olması gerekir. Buna göre ise peygamberlikten dört yıl önce doğmuş olduğu kesinlik kazanmaktadır. Böyle olmasını gerektiren bir başka sebep ise Hz. Muhammed (a.s) ın eşinin vefatıyla çocuklarının bakıma ihtiyacının olmasıdır. Kızı Fatıma henüz çocuk yaşta ve bu işin üstesinden gelecek durumda değildir. Bu nedenle evini idare edip çocuklarına sahip çıkacak bir eşe ihtiyacı vardır. Dokuz yaşında bir çocuğun bunları yapması mümkün değildir.
Ayrıca peygamberimizin kızı Fatıma (r.a) nın peygamberlikten bir yıl önce doğduğu ve hicretin ikinci yılında da Hz. Ali ile evlendirildiği bilinmektedir. Evlendiklerinde Hz. Ali 21 yaşından biraz büyük Fatıma'nın ise 15 yaşından biraz fazla olduğu bilinmektedir. Hz. Fatımayı Hz. Ali ile evlendirmeden önce Ebu Bekir ve Ömer(R.A) onunla evlenmek için peygamberimizden istemişler, ancak peygamberimiz onlara cevap vermemiş ve Hz. Ali ile evlendirmiştir. Buradan hareketle şunu söylemek istiyoruz: Bu bölgede ve bu zamanda kız çocukları dokuz yaşında evlenecek çağa geliyor ise niçin peygamberimiz evinde büyüttüğü Ali ile Fatımayı evlendirmek için 15-16 yaşına kadar beklemiştir? Yine dava arkadaşları onunla evlenmek istediklerine göre bu kadar süre (6-7 yıl) niçin beklemiş olsunlar? Hz. Muhammed (a.s) ile kendi kızını dokuz yaşında evlendirmiş olan Hz. Ebu Bekir niçin aynı yaşa gelince bu teklifi Hz. Muhammed (a.s) a yapmadı da yedi yıl bekledi? Bu noktadan bakıldığında da bu iddianın doğru olması mümkün görünmemektedir. Hz. Aişe validemiz peygamberimizle dokuz yıl beraber yaşamıştır. Onun Kur'an, hadis ve fıkıh ilimlerindeki yerini bütün islam alimleri teslim etmektedir. O devrinin en büyük alimlerini tenkit etmiş, çeşitli konularda fetvalar vermiş, Kur'an'ın ve sünnetin doğru anlaşılması konusunda insanlara önderlik etmiştir. Sünneti Kur'an'la test etmenin ilk örneklerini vermiştir. Bu birikimi henüz çocuk denecek yaşta bir insanın elde etmiş olmasını kabullenmek oldukça zordur. Bu konuyu aydınlatan bir başka rivayette şöyledir: Hz. Aişe validemiz henüz peygamberimizle evlenmeden önce Cübeyir bin Mut'im ile nişanlanmıştı. Mut'im Hz. Aişeyi oğluna almakla evine müslümanlığı sokacağını düşünerek bu nikahı feshetmişti. Hz. Ebu Bekir (r.a) islamı ilk kabul edenlerden biri olduğuna göre; bu olayın vukuu, islamın alenen duyurulmasından veya şuyu bulmasından önce olması gerekir. İslam alenen açıklanıp müslümanlar Kabe yürüyüşü veya Safa tepesi toplantısından sonra topluma deşifre olduktan sonra Ebu Bekir (r.a) ın müslüman olduğu bilinince kızını almaktan vazgeçmiş olması daha doğru görünmektedir. Bu olayda yine Hz. Aişe'nin peygamberimizle evlenmeden önce evlilik çağına geldiğini ve nişanlandığını göstermektedir.Hz. Aişe validemiz peygamberimizle dokuz yıl evli kalmışlardı. Peygamberimizin vefatı esnasında İse 27 yaşında idi. Peygamberimizden sonra da 48 yıl yaşamış ve hicri 58. yılda ve 74 yaşında vefat etmiştir. Sondan başa doğru gidersek 74 ten 48 i çıkartıp kalandan da evli olduğu yılı çıkartınca evlendiği yaşı bulmuş oluruz. 74 - 48 = 26. 26 - 9 = 17 kalır ki yaklaşık 17 veya 18 yaşında evlendiği gerçeği ortaya çıkar. Bu olayda birkaç yıllık bir yanılma payının olması aklen mümkün iken dokuz yıllık bir yanılmayı akıl asla kabul etmez. Bir insanın yaşının bu kadar önemli olmasının nedeni malum olduğu üzere bir dinin peygamberine uygun olmayan bir işin isnad edilmesidir. Müslümanlar inanırlar ki peygamberler meşruiyetin örneğidir. Onlar bir hata yaparsa Allah(c.c) onların hatasını düzeltir. Böylece bir dini ilk yaşayan insanın kusursuz olmasını sağlayarak insanlara doğru bir örneklik sunar. Peygamberimizin gerek ailevi ilişkilerinde, gerekse toplumsal olaylarla ilgili düzeltilmesinin Kur'an da örneklerini de görmekteyiz. (Tahrim 1-5, Abese 1-4 ) gibi. Ancak bu konuyla ilgili hiçbir uyarı söz konusu değildir. Bu bizim için en temel meşruiyet sebebidir. Eğer böyle bir yanlış yapılmış olsa idi Allah asla ihmal etmez elçisini düzeltirdi. Allah'ın doğru bulduğunu kimse yanlış göremez ve diline dolayamaz. Müslümanlar "işittik ve itaat ettik, işittik ve iman ettik" derler ve teslim olurlar. Biz de bu minval üzere teslim olup inanıyoruz ki Allah'ın Rasulü en doğru olanı yapmıştır. Bu ve benzeri olayları diline dolayanlar hep olmuş, kıyamete kadar da olacaktır. Önemli olan inananların bunlara pirim vermemesidir. Siz bunların yanlışlığını yüz defa ispat etseniz, onlar yüz bir defa itiraz ederler. Çünkü onlar sizin inandıklarınıza sizin inandığınız gibi inanmayan insanlardır.

( alinti
)

en dogrusunu sen bilirsin RABBİM..
bizleri senin ilmini taleb edenlerin arasına kat..
bizleri zalimlerin aldatmasından koru..

selam ve dua ile..
Ekleme Tarihi: 18.04.2006 - 11:53
Bu mesajı bildir   omer furkan üyenin diğer mesajları omer furkan`in Profili omer furkan Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
-=[ E_R ]=- su an offline -=[ E_R ]=-  

892 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 11.06.2003
En Son On: 07.07.2007 - 15:44
Cinsiyeti: ----- 
ben daha yeni Hz Muhammed (s.a.v) in hayatini anlatan bir kitap bitirdim, ve orda da Hz. Aise validemizi 9 yasinda evlendi diye gostermislerdi..
ben sasmistim bu olaya, cunku yukarda da denildigi gibi, 9 yasinda insan resmen daha cocuk, yane onca ilmi bilgileri tami tamina algilamasi cok zor..
ama diger yandan da, herhalde o zamanin cocuklari daha cabuk "buyuyordu" diye dusundum..
cunku anneannemlere bakarsam, yane onlar 13-14 yaslarda anne olmuslar.. buna bakarak, ozaman demekki Hz. Aise validemiz de ninelerimiz gibi cocukken evlenmis diye kendimce yorum yapmistim sevinçli, ama yukardaki yazilar gayet mantikli ve ikna edici...
düsün


Bu mesaj 1 kez ve en son BeYZa tarafından 18.04.2006 - 12:16 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 18.04.2006 - 12:15
Bu mesajı bildir   -=[ E_R ]=- üyenin diğer mesajları -=[ E_R ]=-`in Profili -=[ E_R ]=- Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
sofuoglu38 su an offline sofuoglu38  

541 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 16.08.2005
En Son On: 23.02.2008 - 20:36
Cinsiyeti: ----- 
kardesim Allah(c.c) razi olsun senden,
bu guzel aciklayici makalenden dolayi.....
Ekleme Tarihi: 18.04.2006 - 15:25
Bu mesajı bildir   sofuoglu38 üyenin diğer mesajları sofuoglu38`in Profili sofuoglu38 Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
YeSiLKuBBeM su an offline YeSiLKuBBeM  

7 Mesaj

Kayıt Tarihi: 07.02.2005
En Son On: 25.10.2007 - 09:24
Cinsiyeti: Bayan 
ALLAH razi olsun Ömer Furkan Kardesim..
Paylasim icn tesekkür ederim,
bilgiler icin aciklamalar icin tesekkür ederim.. gül

Alıntı
Orijınalı sofuoglu38Kimi görüyorum ben burda? sevinçli sevinçli sevinçli gül gül
HOSgeldin, Sonsuz sefalar sevgiler getirdin gül Sofuoglu38 Kardesim.. gül
Ekleme Tarihi: 18.04.2006 - 15:37
Bu mesajı bildir   YeSiLKuBBeM üyenin diğer mesajları YeSiLKuBBeM`in Profili YeSiLKuBBeM Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
sofuoglu38 su an offline sofuoglu38  

541 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 16.08.2005
En Son On: 23.02.2008 - 20:36
Cinsiyeti: ----- 
Allah(c.c) razi olsun ALLAHA kavusmak kardesimgül

bimukabil saygilarimla....

Ekleme Tarihi: 18.04.2006 - 20:37
Bu mesajı bildir   sofuoglu38 üyenin diğer mesajları sofuoglu38`in Profili sofuoglu38 Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
tugba009 su an offline tugba009  
RE: HZ.Aise anamiz, RASULLAH(s.a.v) ile kac yasında evlendi ?

84 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 14.02.2004
En Son On: 30.11.2008 - 01:35
Cinsiyeti: Bayan 
Bir insanın yaşının bu kadar önemli olmasının nedeni malum olduğu üzere bir dinin peygamberine uygun olmayan bir işin isnad edilmesidir. Müslümanlar inanırlar ki peygamberler meşruiyetin örneğidir. Onlar bir hata yaparsa Allah(c.c) onların hatasını düzeltir. Böylece bir dini ilk yaşayan insanın kusursuz olmasını sağlayarak insanlara doğru bir örneklik sunar. Peygamberimizin gerek ailevi ilişkilerinde, gerekse toplumsal olaylarla ilgili düzeltilmesinin Kur'an da örneklerini de görmekteyiz. (Tahrim 1-5, Abese 1-4 ) gibi. Ancak bu konuyla ilgili hiçbir uyarı söz konusu değildir. Bu bizim için en temel meşruiyet sebebidir. Eğer böyle bir yanlış yapılmış olsa idi Allah asla ihmal etmez elçisini düzeltirdi. Allah'ın doğru bulduğunu kimse yanlış göremez ve diline dolayamaz. Müslümanlar "işittik ve itaat ettik, işittik ve iman ettik" derler ve teslim olurlar. Biz de bu minval üzere teslim olup inanıyoruz ki Allah'ın Rasulü en doğru olanı yapmıştır. Bu ve benzeri olayları diline dolayanlar hep olmuş, kıyamete kadar da olacaktır. Önemli olan inananların bunlara pirim vermemesidir. Siz bunların yanlışlığını yüz defa ispat etseniz, onlar yüz bir defa itiraz ederler. Çünkü onlar sizin inandıklarınıza sizin inandığınız gibi inanmayan insanlardır.

ALLAH razi olsun güzel ve aciklayici bir konu, en güzelini ve dogrusunu bilen O dur, her zaman oldugu gibi elestiren yine hep insanoglu bilindigi gibi bu konudada bir takim elestirilerde oluyor...


gül gül gül


Bu mesaj 1 kez ve en son tugba009 tarafından 18.04.2006 - 20:56 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 18.04.2006 - 20:50
Bu mesajı bildir   tugba009 üyenin diğer mesajları tugba009`in Profili tugba009 Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
~eSRa~ su an offline ~eSRa~  
Themenicon    Canim kurban olsun peygamberime

941 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 12.01.2005
En Son On: 19.02.2010 - 14:40
Cinsiyeti: Bayan 
Yapilan dualar icin Aminn...

Allah razi olsun kardes cok guzel anlatmissin cok buyuk zevkle okudum yazini...
Ebette en guzelini en dogrusunu bilen bizi yoktan var edendir...
9 yasindada bile evlenmis olsa Hz.Aise validemiz eminimki simdi nice genc kizlarimiz onun yerinde olmak icin ellerinden geleni yaparlardi hanimi olmak bir yere kölesi olmak icin bile nelerimizi vermezdik...ağlar
Onu karalamak istiyenler boyule kucuk seylerle onu cekemiyenlerdir...
gül

Ekleme Tarihi: 18.04.2006 - 21:06
Bu mesajı bildir   ~eSRa~ üyenin diğer mesajları ~eSRa~`in Profili ~eSRa~ Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
.-.MeLiKe.-. su an offline .-.MeLiKe.-.  
RE:

108 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 04.04.2006
En Son On: 17.11.2008 - 23:25
Cinsiyeti: Bayan 
Alıntı
Orijınalı sofuoglu38

kardesim Allah(c.c) razi olsun senden,
bu guzel aciklayici makalenden dolayi.....


Ekleme Tarihi: 18.04.2006 - 21:17
Bu mesajı bildir   .-.MeLiKe.-. üyenin diğer mesajları .-.MeLiKe.-.`in Profili .-.MeLiKe.-. Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
Pozisyon düzeni - imzaları göster
Sayfa (1): (1)
önceki konu   sonraki konu

Kategori Seç:  
Sitemizde şu an Yok üye ve 417 Misafir mevcut. En son üyemiz: merve02


Admin   Moderator   Vip   Üye ]

Hayırlı ömürler dileriz.    Bu üyelerimizin doğum günlerini tebrik eder, sıhhat ve afiyet dolu bir ömür dileriz:
FaRuK_25 (35), kayakcipolat (38), sinanoezen (37), pmd (35), qw21 (63), thepilott (36), serpil.gezer (41), wqq12 (63), ehli zikir (48), burcu 52 (37), ya rezzak (48), tacir (43), vatan_sever (57), f_kilinc (38), celaleddin (27), gül_nehir (40), mustafa_007 (47), islamgünesi (33), zalll (48), balikesirli10 (32), reyyan! (36), mavibere42 (48), medineaþ&.. (33), canfaruk (34), ersoyy82 (38), ayþeli (41), ömer1 (64), samill (41), ekomen (42), EsMaNûR18 (35), mahmutduman33 (49), kanberoglu (38), hseyin_nurcu (34), Italiyan (32), sandýkl&.. (46), mkanca67 (64), YASEMIN_18 (34), en nahl (44)
24 Saatin Aktif Konuları
0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   RAVDA Reklam Servisi   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
Sitemizde yayınlanan imzalı yazıların içeriğinden yazarları, forum ve yorumlardan ekleyen şahıslar sorumlu olup, kesinlikle sitemiz sorumlu değildir.
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.84300 saniyede açıldı