D e u t s c h   English 

   

0
Start Giriş Üye Ol üyeler ((( RAVDATe@m))) Arama
Toplam Kategori: 69 *** Toplam Konu: 30092 *** Toplam Mesaj: 148173
Forum Anasayfa » D İ N / İ S L A M » DİĞER DİNİ KONULAR » Kur'anı Kerimin En' leri

önceki konu   sonraki konu
Bu konuda 2 mesaj mevcut
Sayfa (1): (1)
Ekleyen
Mesaj
Muhtazaf su an offline Muhtazaf  
Kur'anı Kerimin En' leri

Moderator
4252 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 04.06.2007
En Son On: 15.02.2019 - 08:54
Cinsiyeti: Erkek 
Kur'anı Kerimin En' leri

En güzel şekilde yaratılan varlık:İnsan (32/Secde-7)(95/Tin-4)

Seslerin en çirkini:Eşek sesi(31/Lokman-19)

En güzel renk,boya:Sıbgatullah(Allah’ın verdiği renki,boyası).(2/Bakara-138)

İhtilaflarda en güzel sonuç;İhtilafı Kur’an ve sünnete götürmek.(4/Nisa-39)

En iyi hüküm veren:Allah (5/Maide-50)

Doğru yoldan sapanı en iyi bilen:Allah (16/Nahl-)

En güzel söz-kelime:Vahy (17/İsra-53)(39/Zümer-23-55)

Yaratıcıların/biçim verenlerin en güzeli:Allah(23/Müminun-14)

Yapılan işlerin en güzel karşılığı veren:Allah (39/Zümer-35)

En güzel sözlü kimse:”Ben Müslümanlardanım” ve iman edip salih amel işleyen kimse.(41/Fussilet-33

Sözleri dinleyip en güzeline uyan kimseler:Müminler.(39/Zümer-18)

Cehennemin en alt tabaksına girecek olanlar:Münafıklar.(4/Nisa-145)

İnsanların en aşağısı olanlar:İman edip salih amel işlemeyenler(95/Tin-5)

Allah katında canlıların en kötüsü-şerlisi:Vahye karşı sağır ve dilsiz olanlar.(8/Enfal-22)

Allah katında insanların en şerlileri:Ehli Kitaptan ve müşriklerden kafirler.(98/Beyyine-6)

Kur’an’ın en uzun suresi:Bakara suresi;286 ayet

Kur’an’ın en kısa sureleri:Kevser,Asr,Nasr sureleri;3 ayet

Kur’an’ın en uzun ayeti:Bakara-282(Mudayene-borçlanma ayeti)

Kur’an’ın en kısa ayetleri: 2 harflik ayetler.

1-Taha suresi 1.ayet:Tâhâ

2-Yasin suresi 1.ayet:Ya sin

3-Fussilet suresi 1.ayet:Ha Mim

4-Şura suresi 1.ayet: Ha Mim

5-Zuhruf suresi 1.ayet:Ha Mim

6-Duhan suresi 1.ayet:Ha Mim

7-Casiye suresi 1.ayet:Ha Mim

8-Ahkaf suresi 1.ayet:Ha MimKur’an’ın en güzel kıssası:Yusuf Kıssası

Kur’an’ın en meşhur isimleri: Kur’ân, tenzîl, kitâb, furkan, zikr, vahy, kelâmullah

Kur’an’ın en faziletli ayeti(Hadise göre):Ayetel kürsi ayeti(Bakara-255)

Kur’an’ın en son inen sureleri;Nasr,Maide ve Feth sureleri veya Berae(Tevbe) suresi

Kur’an’ın tertip sırasında en son suresi:Nas suresi

Kur’an’ın en son inen ayetleriaglaRivayet farklılıklarına göre)

1-Size yönelik nimetimi tamama erdirdim ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. (5/Maide-3)

2-Allah'a döneceğiniz ve sonra haksızlığa uğramadan herkesin kazancının kendisine eksiksiz verileceği günden korkunuz.(2/Bakara-281)

3-İçkinin yasaklanması ayeti(5/Maide-90-91)

4-Mirasla ilgili ayet.( 4/Nisa-176)

Kur’an’ın en güzel tefsiri;Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri

Kur’an’ın en temel konuları;tevhid-risalet-ahiret

Kur’an’ın en çok tartıştığı ;ahiret konusu

Kur’an’da en çok ismi geçen peygamber:Hz.Musa a.s(136 kere)

Kur’an’da en çok geçen cümle/ayet:”Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?.”(55/Rahman Suresinde 31 yerde)

Kur’an’da en çok bahsedilen kavim:Yahudiler

Kur’an’da geçen ne çok kelime/isim:Allah(Görebildiğim kadarıyla 2695.Bazı yerlerde Allah’ı ifade eden “hu” zamiri hariç)

Kur’an’da en çok bahsedilen ibadet:Namaz(70 kez)

Kur’an’da Allah isminden sonra en çok geçen Allah’ın isimleri:Rahim (115 kere)Rahman(57 kere)

Kur’an’da Allah’ın en çok bahsedilen vasfı:Rab (950-970 arası)

Zulümlerin en büyüğü:Şirk.(31/Lokman-13)

En güzel isimler:Allah’ındır.(17/İsra-110)

Gecelerin en hayırlısı:Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi.(97/Kadir-3)

Rızık verenlerin en hayırlısı:Allah.( 30/Rum-38)

Merhamet edenlerin en hayırlısı:Allah.(23/Müminun-118)

İnsan için en hayırlı mal:Helak kazanç.(11/Hud-86)

En hayırlı örtü:Takva örtüsü.( 7/Araf-26)

Yardım edenlerin en hayırlısı:Allah.( 3/Ali İmran-150)

Tuzak kuranların en hayırlısı:Allah.( 3/Ali İmran-54)

En hayırlı sadaka:Gizlice verilen sadaka.( 2/Bakara-271)

En hayırlı kullar:Peygamberler.(38/Sad-47-48)

Nisyanın en kötüsü: İnsanın kendini unutması, ne için yaratıldığını aklına getirmemesidir(gaflet).(10/Yunus-12)

Her şeyi en iyi bilen,gören,işiten,hikmet sahibi olan:Allah (Kur’an’ın bir çok ayetinde)

İnsanlar için en güzel örnek:Hz.Muhammed a.s.(33/Ahzap-21).Hz.İbrahim a.s. (60/Mümtehine-4)

Dini en güzel olan:Kendini Allah’a teslim eden ve İbrahim’in dinine tabi olan kimse.(4/Nisa-125)

En karlı ticaret:İman ve cihad (Saff-10-11)

İbrahim a.s’ye en yakın olanlar:İbrahim a.s ve Muhammed a.s’ın yoluna uyup iman edenler.(3/Ali İmran-68)

Allah’ın en yakın olduğu kimseler:Akrabalarının aleyhine de olsa adaletle şahitlik edenler.(4/Nisa-135)

Kur’an’a Göre En Uzak Nokta : ''Sidretü'l-Münteha'' (NECM 14.)

Kur’an’a Göre en güzel Ümmet: ‘’İbrahim başlı başına bir ümmet idi’’ (NAHL 120. )

‘’Vasat ümmet’’ (BAKARA 143)

Kur’an’a Göre En Alt Tabaka : ‘’Esfeli Saflin’’ (NİSA 145)

Kur’an’a Göre En Güzel Kelam: ‘’Allah’ın Kelamı’’ (TARIK 13)

Kur’an’a Göre Affedilmeyecek Günah : ‘’Şirk ‘’ (Nisa 116 )

Kur’an’a Göre En Güzel Yurt Kimlere : ’’İman Edip Salih Amel Yapanlara’’ (RA'D 29)

Kur’an’a Göre En Kötü Söz : ‘’Yalan ‘’ (Hac 30) (Kalem 10)

Ku’ran’a Göre En Acı Azab Kimleredir: ‘’Zalimlere-Münafıklara‘’(Bakara 10) (Hud 18)

Kur’an Göre En Güzel Kardeşlik : ‘’İman Edenler Kardeştirler’’ (Hucurat 10)

Kur’an’a Göre En Güzel Dost ve Yardımcı: ‘’Allah ‘’ (Nisa 45 )

Kur’an’a Göre En Kötü Düşman : ‘’Şeytan sizin düşmanınızdır’’ (Fatır Suresi, 6)

Kur’an’a Göre En Güzel Cesaret : ‘’Şahidliği Gizlememek ‘’ (Bakara 283)

Kur’an’a Göre En Çirkin Ahlak : ’’İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) Böbürlenme ‘’ (Lokman 18)

Kur’an’a Göre En Son Ölüm Hangi Din Üzere Olmalı : Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin. (Ali İmran 102)

Kur’an’a Göre Allah katında En Güzel Değer : ‘’Duamızdır ‘’ (Furkan 77)

Kur’an’a Göre İsimlerin En Güzeli : ‘’Allah’ındır’’ İsimlerin en güzeli Allah'dır. (Araf 180)

Kur’an’a Göre En Güzel Öğüt : "Hikmet ‘’ (Nahl 125)

Kur’an’a Göre En Güzel Boyun Eğme : ‘’Namaz İle ‘’ (Bakara , 238) (Müminun 2)

Kur’ana Göre En Etkili ve Güzel Söz Söyleme :

’’Amelsiz Sözden Sakınmak’’(Bakara,44) (Saf,2,3)

‘’Doğru konuşmak’’ (Ahzab,70,71)

’’Dua Etmek’’ (Taha 25,26,27,28)

‘’Güzel ve Yumuşak Söylemek’’ (Nahl,125) ( Taha,42,43,44 )

‘’Boş ve Faydasız Sözden Sakınmak’’(Mümimun 1,2,3) (Lokman 6)

‘’Sözü Söylerken Adaleti Gözetmek ‘’ (Enam,152)

‘’Alçak Sesle Konuşmak ‘’ (Lokman,19)

‘’Günahı düşmanlığı ve Peygamber'e karşı gelmeyi fısıldamamak’’ (Mücadele,9)

‘’İnsanlara En Güzel Sözü Vahyi İletmek’’( İsra,53)

Kur’an’a Göre En Güzel Hükmeden : Allah hükmedenlerin en adili değil mi? (TİN 8 )

Kur’an’a Göre En güzel sonuç Kimleredir : ’’En Güzel sonuç muttakiler içindir’’ (A'RAF 128)

Kur’an’a Göre En Güzel dinlenme Yeri : ’’Cennetlikler en hayırlı bir yurtta, en güzel bir dinlenme yerindedir. (FURKAN 24)

Kur’an’a Göre En güzel akıbet : Takva sahiplerinindir. (KASAS 83)

Kur’an’a Göre En Güzel Sanatkar : ’’sanatkarların en güzelini, (Allah'ı) bırakır mısınız’’ (SAFFAT 125)

Kur’an’a Göre fiillerin en güzellerinden biri : ’’anne babasına karşı iyi davranmasıdır’’(AHKAF 15)

Kur’an’a Göre En Güzel Yaratıcı: ’’Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir.’(MÜMİNUN 14)

Kur’an’a Göre En Güzel Tartışma : ’’En güzel şekilde tartışın’’ (ANKEBUT 46)

Kur’an’a Göre En Güzel Ödülü Hazırlayan : ’’Allah,en güzel ödülü hazırlamıştır.’’(AHZAB 44)

Kur’an’a Göre En Güzel Vaadi veren : ’’Allah, hepsine en güzelini vaat etmiştir’’(HADİD 10)

Kur’an’a Göre En Mükemmel şekilde Yapandır : ’’O, yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yapandır. (SECDE 7)

Kur’an’a Göre En kötü Akıbet kimleri beklemektedir : doğruluk ve dürüstlük sınırlarını aşanları (SAD 55)

Kur’an’a Göre En Kötü İşkenceyi Yapan : ’’işkencenin en kötüsünü yapan Firavun (A'RAF 141)

Kur’an’a En Kötü Azap Hangi aileyi kuşatmıştır : ‘’Firavun ailesini en kötü azap kuşattı.’’ (MÜ'MİN 45)

Kur’an’a Göre en kötü Yatak : ‘’Cehennemdir. O ne kötü yataktır!’’(RA'D 18)

Kur’an’a Göre canlıların en kötüsü : ’’Gerçeği dinlemeyen sağır ve dilsiz kimselerdir’’(ENFAL 22)

Kur’an’a Göre canlıların en kötüsü : ‘’şüphesiz inkar edenlerdir ‘’(ENFAL 55)Kur’an’a Göre Yaratılmışların en Kötüsü : ’’Küfre Sapanlar’’ (BEYYİNE suresi 6)

Kur’an’a Göre En Çirkin Toplum : ’’Lut Kavmi’’ (ENBİYA 74)

Kur’an’a Göre En değerli olanınız: ‘’O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır’’(HUCURAT 13)

Kur’an’a Göre En hayırlı ümmet: ‘’Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz’’(ALİ İMRAN 110)

Kur’an’a Göre iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olanlar: Yahudiler ile, şirk koşanlar. (MAİDE 82)

Kur’an’a Göre En Hayırlı Tuzak Kurandır : ’’Allah tuzak kuranlara mukaabele edenlerin en hayırlısıdır.’’ (ENFAL 30)

Kur’an’a En Güzel Şekilde Kötülüğü Defetmek : ’’kötülüğü en güzel olan şey ile defet’’ (MÜ'MİNUN 96)

Kur’an’a Göre En Güzel Tebliğ : ’’Emrolunduğun şeyi, kafalarını çatlatırcasına tebliğ et; şirke bulaşmışlara aldırma.’’ (HİCR 94)

Kur’an’a Göre Ehli Kitab’a Tebliğ : ‘’İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin.’’

(ANKEBUT 46)
Ekleme Tarihi: 21.09.2011 - 23:19
Bu mesajı bildir   Muhtazaf üyenin diğer mesajları Muhtazaf`in Profili Muhtazaf Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
keskinmetal su an offline keskinmetal  

655 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 12.06.2008
En Son On: 10.10.2014 - 14:55
Cinsiyeti: ----- 
(

Elinize Saglik

Te$ekkürler

kardeşim
Ekleme Tarihi: 04.10.2011 - 20:47
Bu mesajı bildir   keskinmetal üyenin diğer mesajları keskinmetal`in Profili keskinmetal Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
Pozisyon düzeni - imzaları göster
Sayfa (1): (1)
önceki konu   sonraki konu

Kategori Seç:  
Sitemizde şu an Yok üye ve 42 Misafir mevcut. En son üyemiz: Skyer


Admin   Moderator   Vip   Üye ]

Hayırlı ömürler dileriz.    Bu üyelerimizin doğum günlerini tebrik eder, sıhhat ve afiyet dolu bir ömür dileriz:
mknmehmet (34), Selman (47), miraydo84 (35), duayla (38), hicran27tr (35), dönmez (53), DostDogru (55), gulistan08 (37), sevgidolu35 (49), rainmen (51), hamzaaller (42), cecen13 (36), errren (116), f@ruk (28), lalezar (37), K@D!R (33), Kerim Ayturk (32), _Wuslat_ (39), candar (50), haticc (32), ZULKARNEYN-83 (36), reyka (60), Grupahenk (49), mehmet_fatih (35), avara26 (31), bmehmetyavuz (44)
24 Saatin Aktif Konuları
0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   RAVDA Reklam Servisi   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
Sitemizde yayınlanan imzalı yazıların içeriğinden yazarları, forum ve yorumlardan ekleyen şahıslar sorumlu olup, kesinlikle sitemiz sorumlu değildir.
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.91578 saniyede açıldı