lopinavir ritonavir generique luvox stromectol hydroxychloroquine ivermectin lamotrine lamprene lanoxin lansoprax largactil lasix leponex levaquin levitra oral jelly levitra professional levitra soft levitra super force levitra lexapro lidocaton lignospan lioresal lipanthyl lipitor lisitril comp lisitril lisopril plus lisopril litarex lithiofor lithobid lodoz lopid lopimed lopresor lopressor lora allergie lorado loratine lotemax lovelle loxazol loxitane lozol sr lozol lur
     

0
Start Giriş Üye Ol üyeler ((( RAVDATe@m))) Arama
Toplam Kategori: 69 *** Toplam Konu: 30095 *** Toplam Mesaj: 148184
Forum Anasayfa » DİĞER KONULAR » BURAM, BURAM ANADOLUM » TİLLO' daki EVLİYALARI Tanımak İstermisiniz???

önceki konu   sonraki konu
Bu konuda 10 mesaj mevcut
Sayfa (1): (1)
Ekleyen
Mesaj
rifat56 su an offline rifat56  
TİLLO' daki EVLİYALARI Tanımak İstermisiniz???

5108 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 31.05.2005
En Son On: 22.01.2023 - 00:33
Cinsiyeti: ----- 

EVLİYALARIMIZ

Sultan Memduh Hz. :

Asıl adı Mahmut olan Sultan Memduh Hz. Hicri 1174, Miladi 1761 senesinde, Zilkade Ayı'nın 20. günü Cumartesi gecesinde Tillo'da doğmuştur. Önceleri anne ve babasının terbiyesi altında büyüdü. Genç yaşta dedesi İsmail Fakirullah Hz.nin halifesi olan İbrahim Hakkı Hz.nin yanında sarf, nahiv, tefsir, hadis ve fıkıh gibi pek çok dini ilimleri okudu.
Tasavvufi alanda da özellikle büyük dedesi İsmail Fakirullah Hz.nin marifet ve nurların güzelliğini, hikmet ve esrarın kaynaklarını içeren tarikatına bağlı kalıp, hizmet etmekle meşgul oldu. Kısa süre içinde, hocaları İbrahim Hakkı Hz. ve aynı zamanda amcası olan Şeyh Mustafa Hz.nin manevi terbiyesi ile, İbrahim Hakkı Hz. tarafından Memduh yani Övülmüş lakabını kazanacağını müşdeledi. İlim, irfan ve irşad'ı sayesinde ünü dünyanın her yerine yayılmış ve kendisini görmek isteyen insanlar her yerden Tillo'ya akın etmeye başlamıştır. Tarikatı, dedesi Şeyh İsmail Fakirullah Hz.nin Uveysiyye tarikatına dayanır. Sultan Memduh Hz.nin zevcesi kendisi gibi Velayet Makamı'na yükselmiş olan Zemzem'il-Hassa'dır. Büyük Veli Sultan Memduh Hz. alemde elde ettiği kemalat ile 47.000 beyitlik bir divan yazmıştır. Değeri ölçülmeyecek kadar kıymetli olan bu eser tasavvufi olup, Arapça, Farsça ve Türkçe dir.
Hicri 1263, Miladi 1847 senesinde Dar-ı Fenâdan Dar-ı Bekâya irtihal eden Sultan Memduh Hz.nin kabri İlçe'de kendi ismiyle anılan Sultan Memduh Türbesi'ndedir. Türbe, Tillo'da yüksek bir sırttadır. 1830 yılında Sultan Memduh Hz. tarafından oğlu Şeyh Abdurrahman için yaptırılmış, kendiside aynı türbede defnedilmiştir.


--------------------------------------------------------------------------------

Şeyh Hamza-El Kebir Hz. :

Doğum tarihi bilinmemektedir. Hıms Vilayeti'ne bağlı Tedmur denilen yerden gelmiştir. Soyu büyük Sahabi Halid Bin Velid'e (R.A.) dayanır.
Babaları Ebu Said-i Mağzuni, Hicri 470, Miladi 1077 ile Hicri 561, Miladi 1166 yılları arasında yaşayan Abdülkadir Geylani Hz.ne muasır olmuş, hatta birbirlerine karşılık ders vermişlerdir.
Başta İsmail Fakirullah Hz.nin tespiti olmak üzere tevatürle sabit olan O'nun büyük velayeti ve Kutb'ul Aktab makamına ulaşmış, Tillo'nun başta gelen velilerinden biri olmuştur. Tarikatı Hamzaviyye tarikatıdır. 12 erkek çocuğu olmuştur. Bunların hesi velayet makamına müşerref olmuşlardır.
Şeyh Hamza El-Kebir Hz.Hicri 669, Miladi 1271 tarihinde vefat etmiştir. Kabri şerifi Tillo'da keni adına yaptırılan türbededir.


--------------------------------------------------------------------------------

Şeyh Mücahid Hz. :

Asıl adı İbrahim olan Şeyh Mücahid Hz. Kutb'ul Aktab Şeyh Hamza El-Kebir Hz.nin oğludur. Doğum tarihi bilinmeyen Şeyh İbrahim El-Mücahid Hz. Tillo'da dünyaya gelmiş ve babası gibi Velayet Makamı'na yükselmiştir.
İbrahim Hakkı Hz. eserlerinde O'nun çok sayıdaki kerametlerinden bahsetmiştir. Divanı olduğu söylenmektedir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kendisi hakkında master çalışması yapılmıştır. Soyu oğlu Şeyh Hasan yoluyla devam etmektedir.
Şeyh İbrahim El-Mücahid Hz. Hicri 660, Miladi 1262 senesinde babasından önce Tıllo'da vefat etmiştir. İlçe'de adına yapılmış olan türbede metfundur. Halen İlçe'de onun soyundan gelen aileler ve adını taşıyan bir mahalle mevcuttur.


--------------------------------------------------------------------------------

Zemzem'il-Hassa Hz. :

Doğum tarihi 1765, Vefat tarihi ise 1852 yıllarıdır. Şeyh Mustafa Fani Hz.nin kızıdır. Sultan Memduh Hz.nin eşidir. Kendisine has divanı vardır. Yaşantısı ibadet ve zikir ile geçmiştir. Sultan Memduh Hz. Türbesi'nde metfundur.
1890 yılında Tillo'ya gelen Bediüzzaman, Kubbe-i Hasiye denilen bu kubbede tek başına kalarak Kamus-u Okyanus adlı lügatı babu's-sin'e kadar (1.155 sahife) ezberlemiştir. Bu arada kardeşi Mehmet'in getirdiği yemeğin tanelerini karıncalara verip, suyuna da ekmeğini batırarak yermiş.Neden böyle yapıyorsun? diyenlere Bediüzzaman: Karıncaların içtimai hayatlarında malikiyet, çalışkanlık, yardımlaşma ve vazifeşinaslık var. Ben bunu gördüğüm için bunların Cumhuriyetçi oluşlarına mükafaaten kendilerine yardım etmek istiyorum. diye cevap verir.


--------------------------------------------------------------------------------

Şeyh Muhammed El Hazin Hz. :

Şeyh Muhammed El-Hazin Miladi 1820 yıllarında Siirt'ten 10 Km. Aydınlara 8 Km.,Mesafedeki Dereyamaç (Fersaf) Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Dereyamaç'a Aydınlar İlçesi'ne giden yol ayrımından gidilmektedir.
Şeyh Muhammed El-Hazin Hz. genç yaşta Irak'a Şeyh Osman'ın yanına ilim tahsiline gider. Siirt'e döndüğünde Ulu Cami'de va'az ve nasihatlara başlar.
Hicri 1308, Miladi 1891 yılında vefat eder. Fersaf'ta (Dereyamaç Köyü) bulunan türbesi halk tarafından ziyaret edilmektedir.
Şeyl-ül Hazil Hz. hayatta iken, türbesinin yerini göstererek Halid Bin Velid'in (R.A.) savaş sırasında çadırını buraya kurduğunu söylediği rivayet edilir. Türbenin yapımı sırasında toprağın altında birkaç ok ve kıvırcık saçlı bir şehit bulunmuştur.


--------------------------------------------------------------------------------

Şeyh Ebü'l Vefa Hz. :

Ebü Vefa Hz. Abdülkadir Geylani zamanında yaşamış, Şeyh Memduh Şembeği'den tarikat alan Ebü Vefa Veli olmadan önce yol kesermiş, Şeyh Şembeği Tövbe etsin diye haber göndermesinden sonra yağma ettiği malları ve hayvanları geri verir ve tövbe eder, ondan sonra Allah yolundan bir adım ayrılmaz.
Şehrin girişinde bir arsada etrafı lahit benzeri bir taşla benzeri çevrili, üstü açık bir türbede metfundur. Sonradan türbenin bulunduğu arsada büyükçe bir cami inşa edilmiştir.


--------------------------------------------------------------------------------

Molla Halil Hz. :

Üstad Siirt'li Molla Halil, Hz. Ömer (R.A.) sülalesinden olup, Hicri 1267, Miladi 1757 yılında Hizan'ın Gulpik Köyü'nde tevellüt etmiştir. Babası Molla Hüseyin'dir. Şeyh Halit Hacı Hüseyin, Şeyh İzzettin, Hacı Hüseyin, Molla Yusuf, Şeyh Musa Ez Zuli (Zuli tarikatı'nın reisi) yoluyla soyu Hz. Ömer (R.A.)ya ulaşır. Eserleri, değerli bir Alim ve yüksek bir zat olduğunun delilidir. Üstad Molla Halil, tahsilinin ilk yıllarında babası, Molla Hasan'ın vasıtasıyla Marifetname sahibi İbrahim Hakkı Hz.nin duasına mazhar olmuştur. Tahsilini şark alimlerinden, Molla Mahmud-u Umeydi'nin yanında tamamladıktan sonra Siirt'e gelmiştir. Hayatının geri kalan kısmı eser yazmak, yaymak ve talebelere ders vermekle geçmiştir. Aynı zamanda tarikat ile meşgul olmuş, Kadiri Tarikatı'nın meşhur keramet sahibi Irak'lı Ahmed Reşidi'nin mensubudur.
Bu kısa hayatı, Bursalı Tahir'in Osmanlı Müellifleri adlı eserinden alınmıştır.
Vefatı Hicri 1259, Miladi 1843 yılında olmuştur. 20 kadar eseri bulunmaktadır. Türbesi Siirt'te Bileyliye Mezarlığı'ndadır.


--------------------------------------------------------------------------------

Şeyh Musa Hz. :


Türbesi Siirt Doğan Mahallesi'ndedir. Şeyh Musa'nın, Şeyh İlyas, Şeyh Naccar ve Şeyh Türki'nin hocası olduğu söylenir. Şeyh Musa'nın kerametlerinden biri, Cuma Namazı'na gittiğinde tarlasını O'nun yerine bir arslanın sürmesidir.
--------------------------------------------------------------------------------

Şeyh Hattab Hz. :

Hicri 1626, Miladi da Siirt'te doğmuş olan bu zat, baba tarafından Hz. Ömer (R.A.)'e ulaşır.
Akli ve nakli ilimleri Siirt'in baş alimi Ömer Alim'le Müftü Hüseyin'den okuyarak kazandığı iktidar ve ehliyete binaen, ilim icazetini Müftü Hüseyin'den almıştır.
Hac farizesini ifa maksadıyla Hicaz'a gittiğinde Mekke-i Mükerreme Müftüsü büyük Alim Zeyni Dehlan'dan ders almış ve icazetname almıştır.
Hicaz'dan döndükten sonra Cerrah Camii'nde ilim yaymaya başladı. Tefsir, hadis ve diğer ilimlerdeki ihtisasıyla kısa zamanda şöhret kazandı.
Bir tefsiri şerifinin meydana getirilmesindeki azmine ömrü vefa etmemiştir. Fenni sarfta Ümmu'l-Ulüm Nanude Ebu'l-Ulum mantıkta Mizanu'l-Ulum adlarında telifleri, bedi ve beyanda ve ilmi kalemde, usulü fıkıhta ve tecvitte birer manzumesi vardır.
Hikmetli sözleri, münacatta şiirleri meşhurdu. Çok güzel konuşur ve cemaati etkilerdi.
İmam ve müderrisi olduğu İl Merkezi'nde Cerrah Camii'ndeki özel türbede metfundur.


--------------------------------------------------------------------------------

Şeyh Şerafettin Hz. :

Hem ilmi ve şiirleri hem de cesaretiyle ünlü, devlete itaatı benimsemiş bir insandır. Ona göre itaatsizlik kibirden ileri geliyor. Şeyh Şerafettin Hz. 1. Dünya Savaşı'nda Ruslar Kars'a girdiklerinde binbaşı rütbesiyle Hasankale'ye gider. Dönüşte gönüllü toplayarak savaşa katılır. Ruslar Siirt ve Bitlis arasına geldikleri zaman halkın Siirt'ten göç etmesini engeller. Şeyh Şerafettin Hz. Milli Mücadele'den sonra ortaya çıkan bazı ayrılıkçı hareketleri bastırmış, aşıret arasındaki kavgalara son vererek birliği sağlamıştır. Türbesi İl Merkezi'nde bulunmaktadır.--------------------------------------------------------------------------------

Şeyh Celaleddin Hz. :

Şeyh Celaleddin (KARDEŞ) yakın tarihimizin yetiştirdiği büyük din alimlerindendir. Memozin'i Arapça'ya tercüme etmiş, ayrıca çok değerli dini incelemeleri vardır. Zürriyeti olmadığı için zengin kütüphanesi Siirt Müftülüğü'nce muhafaza altına alınmış olup, türbesi İl Merkezi'nde bulunan Cerrah Camii'nde bulunmaktadır.

alıntı
Bu mesaj 1 kez ve en son rifat56 tarafından 09.10.2006 - 23:02 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 13.07.2006 - 20:04
Bu mesajı bildir   rifat56 üyenin diğer mesajları rifat56`in Profili rifat56 Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
rifat56 su an offline rifat56  
AYDINLAR (TİLLO)

5108 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 31.05.2005
En Son On: 22.01.2023 - 00:33
Cinsiyeti: ----- 

AYDINLAR ( TİLLO )

AYDINLAR (Tillo) Siirt'in ilçelerinden biri. Tillo'nun manası Süryanicede "Yüksek Ruhlar" dır. 1514'te Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. Tillo Nahiyesi, ilçe olduktan sonra Aydınlar adını almıştır. İlçenin kültür yönüyle zengin bir tarihi vardır. İlçe türbe ve ziyaret yerlerinin çok oluşu nedeniyle yöre halkının ve diğer bölgelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Yörede Yaşamış ve İlçe'de türbesi bulunan bazı alim ve evliyalar : İsmail Fakirullah Hz.,İbrahim Hakkı Hz., Şeyh Hamza El Kebir Hz., Şeyh Mücahit Hz., Gavsul Memduh Hz., Zemzemul Hassa Hz.(Kadın Evliya). İlçe, tarihi seyri içinde özellikle Osmanlı Döneminde önemli kültür ve eğitim merkezi olma vasfını korumuştur. Medreselerinde dini ilimlerin, zamanın ilerisinde bir seviyede verilen fen ilimleri (astronomi, matematik,fizik,kimya,biyoloji ve tıp) ile beraber günümüzün bilim adamlarını ve görenleri hayret içinde bırakacak nitelikte verildiği bir ilim merkezi olmuştur.
Bu mesaj 1 kez ve en son rifat56 tarafından 10.10.2006 - 15:47 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 13.07.2006 - 20:16
Bu mesajı bildir   rifat56 üyenin diğer mesajları rifat56`in Profili rifat56 Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
gül_güzeli su an offline gül_güzeli  

161 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 21.07.2006
En Son On: 19.02.2007 - 19:50
Cinsiyeti: Bayan 
Tillo Evliyalar diyarı ... Bağıyla bahçesiyle sarmaş dolaş olmuş ulvi bir halka içinde Rabbine zikrediyor. Seher rüzgarının etrafında pervane olmuş, her dönüşünde bağrındaki evliyaullahın Berzah Cennetine uğrayarak zikir halkalarının Misk ve Amber dağıttığı Tillo...
Rabbim bütün Evliyaların dualarından mahrum etmesin inşaallah...

Sevgi,Selam ve dua ile...
Ekleme Tarihi: 16.08.2006 - 10:26
Bu mesajı bildir   gül_güzeli üyenin diğer mesajları gül_güzeli`in Profili gül_güzeli Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
recepholding su an offline recepholding  

1613 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 09.07.2006
En Son On: 12.03.2007 - 12:46
Cinsiyeti: Erkek 
elıne emegıne saglık rıfat abı memleketımızı cok guzel tanıtmıssın ALLAH razı olsun selam ve dua ıle
Ekleme Tarihi: 10.10.2006 - 15:41
Bu mesajı bildir   recepholding üyenin diğer mesajları recepholding`in Profili recepholding Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
astaravista253 su an offline astaravista253  

791 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 16.08.2005
En Son On: 10.06.2009 - 12:40
Cinsiyeti: Erkek 
gül
gülRIFAT ABİgül
gülAllah Razı OlsungülBu mesaj 2 kez ve en son YaSiN056 tarafından 25.10.2006 - 15:21 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 25.10.2006 - 15:20
Bu mesajı bildir   astaravista253 üyenin diğer mesajları astaravista253`in Profili astaravista253 Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
Altec su an offline Altec  

97 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 02.04.2007
En Son On: 01.06.2007 - 12:56
Cinsiyeti: ----- 
gül Rifat Agam gül
Allah Razı Olsun

gülBu mesaj 1 kez ve en son Altec tarafından 19.04.2007 - 20:13 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 19.04.2007 - 20:13
Bu mesajı bildir   Altec üyenin diğer mesajları Altec`in Profili zum Anfang der Seite
rifat56 su an offline rifat56  

5108 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 31.05.2005
En Son On: 22.01.2023 - 00:33
Cinsiyeti: ----- 
İlgi ve alakanıza teşekkür ederim...
ALLAH sizlerden de razı olsun.
Ekleme Tarihi: 07.07.2007 - 12:24
Bu mesajı bildir   rifat56 üyenin diğer mesajları rifat56`in Profili rifat56 Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
akinzen su an offline akinzen  

1256 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 20.08.2003
En Son On: 23.09.2022 - 19:18
Cinsiyeti: Erkek 
Allah razı olsun Eklemeler için Rıfat abi.....


Rabbim O büyüklerin Sevgilerini, Şefaatlerini üzerimizden eksik eylemesin....


Bu mesaj 1 kez ve en son akinzen tarafından 07.07.2007 - 13:56 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 07.07.2007 - 13:55
Bu mesajı bildir   akinzen üyenin diğer mesajları akinzen`in Profili akinzen Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
rifat56 su an offline rifat56  

5108 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 31.05.2005
En Son On: 22.01.2023 - 00:33
Cinsiyeti: ----- 
Allah senden de razı olsun akinzen kardeşim...
amin inşaAllah.
Ekleme Tarihi: 21.11.2007 - 11:34
Bu mesajı bildir   rifat56 üyenin diğer mesajları rifat56`in Profili rifat56 Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
rifat56 su an offline rifat56  

5108 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 31.05.2005
En Son On: 22.01.2023 - 00:33
Cinsiyeti: ----- 
Türkiye de orjinalliğini bozmayan Tillo şehri...
Ekleme Tarihi: 20.04.2018 - 14:16
Bu mesajı bildir   rifat56 üyenin diğer mesajları rifat56`in Profili rifat56 Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
Pozisyon düzeni - imzaları göster
Sayfa (1): (1)
önceki konu   sonraki konu

Kategori Seç:  
Sitemizde şu an Yok üye ve 434 Misafir mevcut. En son üyemiz: merve02


Admin   Moderator   Vip   Üye ]

Hayırlı ömürler dileriz.    Bu üyelerimizin doğum günlerini tebrik eder, sıhhat ve afiyet dolu bir ömür dileriz:
zozbay (54), fuat25 (62), A_PETEK_37 (53), musti06 (59), ryhn (63), dadas_66 (58), Aysberg175 (45), HAS18 (36), gonca gül65 (56), Dolan_Gözler (34), burhan04 (44), muhammedmol (60), syagmur (39), can_meltem (38), birol65 (58), hafiz_murat (38), likapa_53 (41), hillall (38), yalnizefe (59), resit (55), midyatli (46), tosköylü (67), cehdi (67), mizgin01 (43), suu (49), lore (46), altýnolu.. (62), emir35 (58), Sedat Yilmaz (57), seref23 (48), ragelove (43), dragon1453 (37), nur hanim (33), yatimo (42), huseyin15 (44), legacy1 (47), {=macit=} (44), h_yavuz79 (44)
24 Saatin Aktif Konuları
0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   RAVDA Reklam Servisi   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
Sitemizde yayınlanan imzalı yazıların içeriğinden yazarları, forum ve yorumlardan ekleyen şahıslar sorumlu olup, kesinlikle sitemiz sorumlu değildir.
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.84302 saniyede açıldı