0
Start Giriş Üye Ol üyeler ((( RAVDATe@m))) Arama
Toplam Kategori: 69 *** Toplam Konu: 30095 *** Toplam Mesaj: 148179
Forum Anasayfa » Arama Sonuçları

12 Sonuç - Yeni Arama
Sayfa (1): (1)
Ekleyen Mesaj
Konu: E-NAMAZ
gul_pembe su an offline gul_pembe  
E-NAMAZ
24 Mesaj -
YAZAR CEMİL TOKPINARIN NAMAZ İLE İLGİLİ SİTESİ...YAZARIN SABAH NAMAZINA NASIL KALKILIR KİTABI SİTEYE EKLENMİŞTİR..BEKLİYORUZ Güle Güle

http://www.e-namaz.com
Ekleme Tarihi: 08.11.2004 - 14:08
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: .:::KALBİMİZİ KORUYANA DUA:::.
gul_pembe su an offline gul_pembe  
.:::KALBİMİZİ KORUYANA DUA:::.
24 Mesaj -
Hamdolsun;
Aydan geceyi, güneşten gündüzü vareden,
İnciyi midyenin midesinde, balı arının peteğinde vareden,
Yağmurdan baharı, topraktan çiçeği vareden,
Kalbimizi yoktan vareden Rabbimize hamdolsun.
Allah'ım!
Kalbimize nakşettiklerin için sana şükrediyoruz.
Acıların karşılığında cenneti sunduğun,
Günahlarımızı rahmetinle affettiğin,
Sevgiyi bize verdiğin için,
Sana şükürler olsun.
Yokuşta elimizi tutan,
Önderi bize dost kılan
Melekleri bize arkadaş kılan.
Aşkı kalbimize yoldaş kılan.
Rabbimiz!
Kalbimizdeki yaralarımızı iyileştir.
Sana ve aşka yolculuğumuzu tamama erdir.
Sevdiklerimizi koru.
Çocukları koru.
Senin adına dağları mesken tutanları koru.
Bizi koru.
Kalbimizi koru.
Filistin'i koru.
Çeçenistan'ı koru.
Keşmir'i koru.
Doğu Türkistan'ı koru.
Afganistan'ı koru.
Allah'ım!
Bizi korkutma ki;bir ceylanız korkudan yüreğimiz telaşlanır.
Bizi zorlukla sınama ki; kırılgan bir cesaretimiz var.
Sen'den ayrı koma ki; sevdiğimizden ayrılık,

Ferini alır gözlerimizin.
Allah'ım!
Bizi uzağında bırakma.
Şah damarımıza sırlarını akıt.
Rabbim!
Seni bilmenin heyecanını bize tattır.
Alnımızı ateş denizlerine düşür her secde edişimizde.
Kalbimizi gülle doldur.
Yarabbi!
Kalbimizi sevdir bize, kalbimizi koru, kalbimizi koru!
Kalbimizi adadığımız Rabbim!
Adağımızı kabul et!

(âmîn, âmîn, âmîn, âmîn, âmîn, âmîn, âmîn, âmîn, âmîn)
Ekleme Tarihi: 13.06.2004 - 23:27
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Bir Duan Kabul olacak deseler ne dua edersiniz??
gul_pembe su an offline gul_pembe  
Bir Duan Kabul olacak deseler ne dua edersiniz??
24 Mesaj -
Ya Rab,Beni Hidayetinden Bir Lahza ayırma...sözüm,davranışım,konuşmam,el-ayak hareketlerim ve hatta mimiklerimle-küçük de olsa-bir yanlışlığın içine düşürme..Bir dakikalık innhirafa düşeceksem emanetini hemen al..
Ekleme Tarihi: 17.05.2004 - 14:50
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: DUALARIN HEPSİNİ TOPLAYAN DUA
gul_pembe su an offline gul_pembe  
DUALARIN HEPSİNİ TOPLAYAN DUA
24 Mesaj -
Ashabtan Ebu Ümame el-Bahili (r.a) anlatıyor:Rasul-i Ekrem(s.a.v)Efendimiz her vesile ile bir çok dua ve niyazlarda bulunurlardı.Biz bunlardan bir kısmını ezberledik,bir kısmını ise hafızamıza alamazdık.Bir gün:

-ya Rasulullah!Siz çok dua ediyorsunuz.Hafızamızda bunlardan bir şey kalmıyor.Bunun üzerine Rasul-i Ekrem:

-Size bu duaların hepsini toplayan bir dua öğreteyim mi?İşte şöyle dersiniz!

İlahi!Ben,Peygamberin Hz.Muhammed(s.a.v)'in Sen'den istediği bütün hayırlı şeyleri Sen'den isterim;sana sığındığı bütün kötü işlerden de Sana sığınırım.Yardım,ancak Sen'den beklenir,dünya ve ahirette matlub olan şeye ulaştıracak Sensin.Hakimane tasarruf da,tam kuvvet de,Allah ile kaimdir.Kuvvet ve kudret,ancak Allah'ın inayeti iledir.

(Riyazu's Salihin)
Ekleme Tarihi: 17.05.2004 - 14:47
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Themenicon NAKŞİBENDİ HZ.DUASINDAN BİR BÖLÜM(SABAH İÇİN)
gul_pembe su an offline gul_pembe  
Themenicon    NAKŞİBENDİ HZ.DUASINDAN BİR BÖLÜM(SABAH İÇİN)
24 Mesaj -
Hoş geldin safa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba eyAllah'ın kitap ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, O'na kavuşmaya inanmış ve delillerini itiraf ve kabul etmiş ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık.

Allah'ı meleklerini, kitaplarını gaye, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan tek olup, ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz.

Allah'ım hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz.Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım yüzlerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme.Allah'ım oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zan ile hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım bugünümüzün başını hayır ve iyilik, ortası kurtuluş, sonunu başarı eyle! Onu bizim için saadet, şahadet, tevbe, bağışlama ve iman ile neticelendir.Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle.Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Sana hamd ederek, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyorum. Sana gerekli madhu senayı yapamıyorum. Sen, Zatını medh ve senâ ettiğin gibisin. Şanın yücedir. Övgün büyüktür. Askerin mağlup edilemez. Sana verilen sözden dönülmez. Ve Senden başka hiçbir İlâh yoktur.Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle! Şüphesiz sen kudretinin sıfatları, yaratıklarının sıfatından yüce olan Allah'sın! Sen insanı yaratırken, buna şahid olan bir zıddın yoktur. Ruhları yaratırken seni engelleyebilecek bir ortağın yoktur.Allah'ım ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten. Küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dosttur ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz. Ey Rabbimiz! Dönüş yalnız sanadır.Allah'ım! Ey Rabbimiz, bu duâyı bizden kabul eyle! Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Allah'ım bize her türlü hayrı ver. Her türlü şerden muhafaza buyur!
Ekleme Tarihi: 16.03.2004 - 13:41
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Ey istemediği şeye mâni olan, tecavüzleri durduran
gul_pembe su an offline gul_pembe  
Ey istemediği şeye mâni olan, tecavüzleri durduran
24 Mesaj -
Ey istemediği şeye mâni olan, tecavüzleri durduran, hudud koyan Mâni,

Ey belâları, musibetleri, zararları, mânileri, düşmanları, defeden Dâfi,

Ey faydalı şeyleri yaratan, her şeye çok menfaatlar, iyilikler takan Nâfi,

Ey her sesi duyan ve sedayı işiten Sâmi,

Ey her şeyin maddî ve manevî yükselmesi elinde bulunan Râfi,

Ey her şeyi yaratan, her şeyde âsar-ı sanatı görünen Sâni,

Ey dilediği kullarına taraf çıkan, hak ettikleri cezayı affeden Şâfi,

Ey irade ettiği maddî-manevî her şeyi ve her zıddı mümanaatsız bir araya toplayan Câmi,

Ey esmâ ve sıfat ve şuûnâtıyla her şeyi ihata eden, hiçbir şey icraatı dışında kalmayan Vâsi,

Ey dilediği maddî ve manevî her şeye vüs'at veren genişleten Mûsi,

Sen aczden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El'aman el'aman! Bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar.

AMİN

alıntı
Ekleme Tarihi: 05.03.2004 - 16:29
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Themenicon YA RABBIM
gul_pembe su an offline gul_pembe  
24 Mesaj -
Amin..
Ekleme Tarihi: 24.02.2004 - 19:39
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Bir Leyla Düşlemesi
gul_pembe su an offline gul_pembe  
Bir Leyla Düşlemesi
24 Mesaj -
Osman ALAGÖZ
Bir Leyla düşlemesidir aşk. Yanmaktır bir gülün kırmızısında, türküler yakmaktır sevgiliye. Gün batımlarında tutulan sevdaları gün doğumlarında armanın adıdır aşk. Seherlerde bülbülün yanık nağmelerinde gül hasreti çekmektir; güle rengini veren yüreğini veren bülbül bülbül olmaktır aşk...Artık güllerimiz Leyla kokmuyor, sevda kokmuyor.

Nil Yayınları
Ekleme Tarihi: 23.02.2004 - 17:17
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Allahım! Senin yarattığın mahlukat adedince
gul_pembe su an offline gul_pembe  
Allahım! Senin yarattığın mahlukat adedince
24 Mesaj -
Allahım! Senin yarattığın mahlukat adedince, nefsinin razı olacağı şeyler sayısınca, Arşının ağırlığınca ve Seni anlatan kelimelerin mürekkepleri miktarınca tesbih ve hamd ederim.
Ekleme Tarihi: 23.02.2004 - 17:01
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Themenicon Sana Döndüm,Sendedir Varlığım,Sendendir Varlığım
gul_pembe su an offline gul_pembe  
Themenicon    Sana Döndüm,Sendedir Varlığım,Sendendir Varlığım
24 Mesaj -
Gözümü ve gördüklerimi gören,elimi ve elimdekileri tutan,dilimi ve dilimdekileri söz ve sese döndüren,
Dudağıma tebessümden güller koyan,ayaklarımı yokluktan varlığa erdiren,var olmaya yüzüm yokken varlığa erdiren,
Var olmaya yüzüm yokken bana yüz veren Sahibim...!!
Çürümüş kemiklerimi,toprağa düşmüş ellerimi,karanlığa akmış gözlerimi,erimiş dudaklarımı,yokluğa kaymış ayaklarımı
İşitmez olmuş kulaklarımı,yitik tebessümümü,unutulmuş yüzümü verecek yine Sensin elbet...
Yine,yeni,yeniden diriltirsin beni..Biliyorum Seni, Ey Sahibim,Ey hayatı Veren,Ey Hayatımın Sahibi...


Bu mesaj 1 kez ve en son gul_pembe tarafından 22.02.2004 - 20:37 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 22.02.2004 - 20:36
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Themenicon AŞKIN HÜKÜMRANLIĞI
gul_pembe su an offline gul_pembe  
Themenicon    AŞKIN HÜKÜMRANLIĞI
24 Mesaj -
Mustafa Demirci

Aşkın hükümranlığından uzak kalanlara sesleniş!
Aşk... Hareketsiz sükûn, sükûnetsiz hareket. Aşk... Kelimelere sığmayan bereket. Aşk... Dibi görünmeyen bir derya.
Yusuf’un güzelliğine tutulan Züleyha.

Kimi zaman Ferhad, kimi zaman Şirin, kimi zaman da Mecnun ile Leylâ... Ne uzunluk ne derinlik, ne de genişlik. Noktanın sonsuzluğu bu!

Noktanın sonsuzluğu kadar aşk, aşk’ın sonsuzluğu kadar nokta. Her şey bir noktadan sudur eder, her şey bir noktada sükun bulur. Varını-yoğunu aşk’a verdiren bir yoksulluk macerası bu!

Aşk’ın hükmüne râm olan, aşk süvarilerinin yolculuğu bu! “Aşk’ın hükümranlığı” ile aşk’ın kılavuzluğunda...


Bu mesaj 1 kez ve en son gul_pembe tarafından 22.02.2004 - 14:09 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 22.02.2004 - 14:06
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Themenicon NİYAZ
gul_pembe su an offline gul_pembe  
Themenicon    NIYAZ
24 Mesaj -
"İlahi afv et, rahmetine muhtacım.
Huzuruna gelmekteyim, yolculuğum yaklaştı.
Rüzgar gafletle hayatımı mahveyledi.
Mahdut ömrüm, hep heva ve heveslerimle geçti.
Günahlarımı ve karanlık hayatımı hatırladıkça, ömrümü pişmanlık ahı yakmaktadır.
Beni, bir lutfun olarak nezih Habibi'ne (Peygamber Efendimize) bağışla.
Yapmış olduğum günahlarım, manevi bir saadete dönüşsün.
Nurunla, karanlık mezarımı aydınlık eyle.
Hakir, değersiz toprağım bir cennet bahçesine dönsün."
Amin

Ömer Masuhi Bilmen


Bu mesaj 1 kez ve en son gul_pembe tarafından 21.02.2004 - 20:43 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 21.02.2004 - 20:42
gul_pembe üyenin diğer mesajları gul_pembe`in Profili gul_pembe Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Sayfa (1): (1)
İmzalar göster - Konuları göster

Kategori Seç:  
Sitemizde şu an Yok üye ve 106 Misafir mevcut. En son üyemiz: Mirzabey61


Admin   Moderator   Vip   Üye ]

Hayırlı ömürler dileriz.    Bu üyelerimizin doğum günlerini tebrik eder, sıhhat ve afiyet dolu bir ömür dileriz:
nafizalpay (32), baki67 (54), karadaban (53), Afra_Nur (29), Burak_1977 (42), berigelgokmen (36), ogrtahmet (46), sinantekin (48), NisYaN_ (37), Herbalist (51), breakbeat (36), missnevsehir50 (31), HASAN AYDIN (38), cemyakar (38), ruyadostu (38), mehmetgazi (32), ademaydn (46), Haticee (31), hakkipekoksuz (39), süleyman gürkan (43), gökdemir (51), RAVDAadam (46), islam_ (), mercan82 (37), deniz86 (33), avural (56), babam1985 (34), Ruveyda__ (34), monsuar (34), hilalugruna (33)
24 Saatin Aktif Konuları
0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   RAVDA Reklam Servisi   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
Sitemizde yayınlanan imzalı yazıların içeriğinden yazarları, forum ve yorumlardan ekleyen şahıslar sorumlu olup, kesinlikle sitemiz sorumlu değildir.
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.77597 saniyede açıldı