D e u t s c h   English 

   

0
Start Giriş Üye Ol üyeler ((( RAVDATe@m))) Arama
Toplam Kategori: 69 *** Toplam Konu: 30092 *** Toplam Mesaj: 148171
Forum Anasayfa » Arama Sonuçları

227 Sonuç - Yeni Arama
Sayfa (12): (1) 2 3 Devam >
Ekleyen Mesaj
Konu: Mirac Kandiliniz Mübarek Olsun !
MeLiH su an offline MeLiH  
Mirac Kandiliniz Mübarek Olsun !
Admin
280 Mesaj -

Mirac Kandiliniz Mübarek Olsun...
.......
Ekleme Tarihi: 16.06.2012 - 11:03
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: El - Fetih
MeLiH su an offline MeLiH  
El - Fetih
Admin
280 Mesaj -48-el-FETİH

İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen sûrelerden sayılmıştır; 29 (yirmidokuz) âyettir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

2. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.

3. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder.

4. İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.

5. (Bütün bu lütuflar) mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

6. (Bir de bunlar) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!

7. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azîzdir, hakîmdir.

8. Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

9. Ta ki (ey müminler!) Allah'a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz.

10. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

11. Bedevîlerden geri kalmış olanlar, sana diyecekler ki: "Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile." Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

12. Aslında siz Peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.

13. Kim Allah'a ve Resûlüne iman etmezse bilsin ki biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.

14. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

15. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: "Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur." Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

16. Bedevîlerden (seferden) geri kalmış olanlara de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla, teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.

17. Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değildirler.) Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.

18. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.

19. Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfalandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir.

20. Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimet vâdetmiştir. (Bu ganimetlerden) işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin.

21. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir.

22. Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

23. Allah'ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

24. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir.

25. Onlar, inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını menedenlerdir. Eğer (Mekke'de) kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı (Allah savaşı önlemezdi). Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.

26. O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi, onların takvâ sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir.

27. Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.

28. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

29. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.
Ekleme Tarihi: 20.01.2009 - 00:44
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: AMİN DİYEN DİLLERDEN ALLAH RAZI OLSUN
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -

Amin !...gül

Ekleme Tarihi: 20.12.2008 - 00:33
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Zilzâl"
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -
Her okuduğumda içimi titreten ayetlerden...

Rabbim bizleri " o gün " kendi gazabından muhafaza buyursun..

Allah razı olsun kardeş.. gül
Ekleme Tarihi: 18.12.2007 - 21:36
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Mesajlarım nerede benim yaaa.
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -
Konunun sizin mesajlarınızla alakası yok..

Cevap yazdıgınız şiirlerin yazarı, kendisine ait şiirlerin yayından kaldırılmasını istemiş.. ve yazılan cevaplarla birlikte şiirler kaldırılmıştır.

Sanırım sizin mesajlarınız da o şiirlere yazılan cevaplardı..

Vesselam..
Ekleme Tarihi: 06.12.2007 - 22:04
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: ZAP SUYU ( video )
MeLiH su an offline MeLiH  
ZAP SUYU ( video )
Admin
280 Mesaj -

http://www.ravda.net/zapsuyu.htm


Ekleme Tarihi: 22.10.2007 - 01:47
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Mekke ve Medineden bu senenin Teravihleri ve daha neler neler. Mutlaka izleyin !!!
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -
M.Ali25 kardeşim..

Allah senden razı olsun.. Aldın götürdün beni oralara..

Allah o lezzeti tadanlara tekrar gitmeyi, özlemiyle yananlara kavusmayı nasibi müesser eylesin..

Eline koluna saglık..

Measselam..


Bu mesaj 1 kez ve en son MeLiH tarafından 04.10.2007 - 00:46 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 04.10.2007 - 00:45
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Html kodu yardım!!!!!!!!!!??????????
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -
S.A.

Aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz..

Ancak sayfanın üzerindeki Görünüm menüsünden "kaynak" sekmesine tıklayan herkes kodları rahatlıkla görebilecektir. iframe (sayfa içinde sayfa ) tekniğini kullanarak bu işi biraz daha zorlaştırabilirsiniz ama tamamen engelleyemezsiniz. Ayrıca aşağıdaki kod Firefox'ta etkisizdir. Sadece internet explorerda işe yarar..

Measselam..
Kodu sayfanızda (body) (/body) tag'lari arasında istediğiniz bir yere yerleştirebilirsiniz.


<!-- Start Of No Right Click script-->
<script language="JavaScript">

<!--
var message="msjınız buraya";


function click(e) {
if (document.all) {
if (event.button == 2) {
alert(message);
return false;
}
}
}
document.onmousedown=click;
// -->

</script>

<!-- End of no right click script -->

Ekleme Tarihi: 02.10.2007 - 22:08
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Sizi birazcik aglatayim mi ?
MeLiH su an offline MeLiH  
Özür...
Admin
280 Mesaj -
Allah sizlerdende razı olsun insaAllah..

Ancak özür dileyerek .. Linkte bir yanlıslık olmus.. Kardeslik kampanyamızın film linkini vermisim.. Oradada tesadüf kabe imamının okuyusu var .. sizi bilmeyerek yanılttım..

Hakkınızı helal ediniz.

Yukarıdaki link düzeltildi. Asıl filmi şimdi izleyebilirsiniz.

Measselam..


Bu mesaj 1 kez ve en son MeLiH tarafından 30.09.2007 - 04:39 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 30.09.2007 - 04:35
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Sizi birazcik aglatayim mi ?
MeLiH su an offline MeLiH  
Sizi birazcik aglatayim mi ?
Admin
280 Mesaj -
KABE'DEN AKSAM NAMAZI
Ekleme Tarihi: 29.09.2007 - 01:01
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: "O" aN
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -

Ekleme Tarihi: 24.09.2007 - 04:47
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: "O" aN
MeLiH su an offline MeLiH  
RE: O AN !
Admin
280 Mesaj -
Alıntı
Orijınalı Nur_Beyza

Abi inanin sirf bu yaziniz icin login oldum.Bence cok anlamli bir cumle olmus ama iste careside yok bu dunyada musluman isen iskence gormen icin yeterli bir kusurdur.Yazik yazik tutuldu gene dilim ağlarağlar
Birçok anlamlı cümle yazabiliriz..

yazarız.. yazarız.. yazarız..

Hatta dişlerimizi sıkarız..

Ve hatta yumruklarımızı da...

Belki bir iki damla gözyaşıda gelir..

Ama sonra kalkarız..

Çocuklarımızın üzerini örteriz.
Birde öpücük kondururuz yanaklarına.

Ve gireriz yataklarımıza..

Bir annenin kucagında son nefesini vermeye calısırken anneciginin yanagını oksamaya calısan minik elleri unutuveririz birden.. !!


Hep böyle yapmadıkmı ?

............

...........

:(

Ekleme Tarihi: 24.09.2007 - 04:01
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: "O" aN
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -
O AN ...

BU AN...

ŞU AN...


Görüldüğü gibi..

HER AN !

Müslüman ezilmekte..

Kelimelerin kifayetsiz kaldığı AN ... !


:(
Ekleme Tarihi: 24.09.2007 - 02:27
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Sizce Devlet Yetkilileri (Cumhurbaşkanı,Başbakan vs..) Oruç Tutmalımıdır?
MeLiH su an offline MeLiH  
RE:
Admin
280 Mesaj -
Alıntı
Orijınalı maksat kelam olsun

s.a kardeş ne yani tutmamalarımı gerekir sence anlayamadım

selam ve dua ileVe aleykumselam..

Herşey ortada..

"Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir."

Yani bu adam devlet yönetiyor, şirket yönetiyor, tutmaması gerekir gibi bir anlayış ; hayatımızı dinimize uydurmak zor geldiği zaman, çeşitli kılıflar altında dinimizi hayatımıza uydurmaya çalışmanın ta kendisidir.

Örnek : Cumhurbaşkanı herhangibir ülke gezisine gittiği zaman oruç tutmayabilir. Bu, Cumhurbaşkanı olduğu için değil, " yolcu " sınıfına dahil olduğundandır. Daha sonra tutmadığı gün sayısı kadar kaza eder.


" Cumhurbaşkanı oruç tutmamalıdır " gibi söylemlerde bulunanların amacı, ümmetin - milletin kafasını bulandırmak, reklam yapmak - dikkat çekmektir. Bu insanlar bir zamanlar " Horozdan - devekuşundan kurban olur " diye sözde fetva veren, ekranda görünme çabasındaki kişilerdir. Sözlerine tamah edilmez, güvenilmez..

Allah bizleri kendi yolunda ayaklarını sabit kıldığı kullarından eylesin.

Vesselam..
Ekleme Tarihi: 17.09.2007 - 01:17
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Sizce Devlet Yetkilileri (Cumhurbaşkanı,Başbakan vs..) Oruç Tutmalımıdır?
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -
Konu tartışmaya bile açık değildir. Bizler için ölçü bellidir.

Allah teala c.c. Bakara suresinde şöyle buyurur..

183. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.

184. Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

185. Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.Measselam..
Ekleme Tarihi: 16.09.2007 - 23:04
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Kiyamet gününe yemin ederim ki !
MeLiH su an offline MeLiH  
Kiyamet gününe yemin ederim ki !
Admin
280 Mesaj -
Mekke'de nâzil olmuştur.
40 (kırk) âyettir.
Adını, ilk âyetinde geçen "el-kıyâme" kelimesinden almıştır.


Sureyi Abdulasid Muhammed Abdussamed yorumuyla dinlemek için BURAYA tıklayınız
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Kıyamet gününe yemin ederim.

2. Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).

3. İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır?

4. Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

5. Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister.

6. "Kıyamet günü ne zamanmış?" diye sorar.

7. İşte, göz kamaştığı,

8. Ay tutulduğu,

9. Güneşle ay biraraya getirildiği zaman!

10. O gün insan, "Kaçacak yer neresi!" diyecektir.

11. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur!

12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

13. O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

14. Artık insan, kendi kendinin şahididir.

15. İsterse özürlerini sayıp döksün.

16. (Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

17. Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.

18. O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et.

19. Sonra şüphen olmasınki, onu açıklamak da bize aittir.

20. Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyorsunuz da,

21. Ahireti bırakıyorsunuz.

22. Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır.

23. Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir).

24. Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır;

25. Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir.

26. Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır,

27. "Tedavi edebilecek kimdir?" denir.

28. (Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar.

29. Ve bacak bacağa dolaşır.

30. İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur.

31. İşte o, (Peygamber'in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı.

32. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.

33. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline (taraftarlarına) gitmişti.

34. Lâyıktır (o azap) sana, lâyık!

35. Evet, lâyıktır sana (o azap) lâyık!

36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!

37. O, (döl yatağına) akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi?

38. Sonra bu, alaka (aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti.

39. Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti.

40. Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?
Ekleme Tarihi: 15.09.2007 - 01:05
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: Themenicon BİLENLERDEN YARDIM İSTİYORUM YARDIM YARDIM YARDIM
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -
Ve aleykumselam ..

İsveç gazetesinin yayımladığı karikatürlerle ilgili olan flashtan bahsediyorsunuz sanırım. Yanlışım varsa düzeltin tekrar yardımcı olmaya çalışalım inş.

Flash versiyonu için BURAYA
Aynı Flashın exe versiyonu için BURAYA mouse unuza sağ klik yaparak Hedefi farklı kaydet (Save as) seçeneği ile download edebilirsiniz.

Flash versiyon boyutu 3.67 MB.
Exe versiyonu 5.09 MB dır. (exe de özgün boyutta izleme imkanına sahipsiniz. 480 x 360)

Measselam.


Bu mesaj 2 kez ve en son MeLiH tarafından 14.09.2007 - 23:06 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 14.09.2007 - 23:01
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: GIRISTEKI INTRO MUKEMMEL OLMUS RAVDA YONETIMININ ELLERINE SAGLIK
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -
Sizler herşeyin en güzeline layıksınız..

RAVDA'da yenilikler devam edecek insaAllah..

Bekleyin................

Bütün görevli kardeşlerimize bende vesile ile teşekkür etmek istiyorum..

Allah onlardan ve sizlerden razı olsun..

Measselam..
Ekleme Tarihi: 16.08.2007 - 21:03
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: RAVDA.net'in Kiymetli Yöneticileri Burda
MeLiH su an offline MeLiH  
Admin
280 Mesaj -
düsün düsün

O kadarda dikkat ettim magazincilere yakalanmamak için ama yine çekmişler.. duvar

sevinçli
Ekleme Tarihi: 09.08.2007 - 01:02
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Konu: UNUTMUŞ OLDUĞUNUZ MÜCAHİTLER..:( CİHAD SAFLARINDA HABERLER......
MeLiH su an offline MeLiH  
RE: UNUTMUŞ OLDUĞUNUZ MÜCAHİTLER..:( CİHAD SAFLARINDA HABERLER......
Admin
280 Mesaj -
Alıntı
Orijınalı muhammed yusa
UNUTTUĞUMUZ MÜCAHİDLERDEN BİZ VEFASIZ KARDEŞLERE SELAMLARI VAR...
wesselam:(ağlarağlar

Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Bir kötülüğe şahit olan kişi onu eliyle önlesin. Buna gücü yetmezse diliyle engellesin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Bu da imanın en zayıf derecesidir." (Müslim)

Unutmadık elbet.. Ancak dua ve kalbimizle buğz edebiliyoruz.. Allah bizlere gerçek ümmet şuuru nasib eylesin..ağlar

Measselam..

Ekleme Tarihi: 28.05.2007 - 22:32
MeLiH üyenin diğer mesajları MeLiH`in Profili MeLiH Özel Mesaj Gönder Sayfanın başına dön
Sayfa (12): (1) 2 3 Devam >
İmzalar göster - Konuları göster

Kategori Seç:  
Sitemizde şu an Yok üye ve 150 Misafir mevcut. En son üyemiz: Sevda06


Admin   Moderator   Vip   Üye ]

Hayırlı ömürler dileriz.    Bu üyelerimizin doğum günlerini tebrik eder, sıhhat ve afiyet dolu bir ömür dileriz:
badem (41), dilanur (39), ozmen09 (45), exact73 (44), medime1 (39), zaferion (40), m.e.n.z.i.l (25), EliFg42 (32), halil esen (47), bahattin_uslu (58), kuranasigi (50), sevgiseli2534 (43), haziran efe (36), mtnsc (33), sibel78 (41), taifun720 (47), cukurkuyu24 (42), rtanyildiz (38), EliF42 (32), haci ramazan (38), nisa42 (37), @lp (51), gurbet_23 (36), ekremwap (51), zekem (49), mitsam03 (31), starlice (41), sou keina (33), filiz64 (35), yusa (34), kubracicek (32), sadik74 (45), samoti (46), nevzatberkcan (42), doktorufuk (39), boldheart (41), kyazici (63), Orhan25Erzurum (53), yasinel (25), veyso (56), g73h (46), hukumdar (39), VOLKAN00 (34), kalem61 (30), omerali (44), osman_53 (35), scharaa (35)
24 Saatin Aktif Konuları
0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   RAVDA Reklam Servisi   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
Sitemizde yayınlanan imzalı yazıların içeriğinden yazarları, forum ve yorumlardan ekleyen şahıslar sorumlu olup, kesinlikle sitemiz sorumlu değildir.
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.79217 saniyede açıldı