Konuk Defteri Mesajı
genç nesilin sesi
Kayıt Tarihi: 20.12.2002 - 18:22
Yazan: mevlüt

din hakkındaki tüm çalışmalar ancak bir birimize ve arkadaþlarýmýzý butür çalýþmalardan haberdar etmemiz lazým ki dinimizi bilmeyenlere veya bilmedigi bir konu hakkýnda onlara bu tür siteler aracýlýgýyla yardýmcý olacagýmýzý düþünüyorum bütün üyelerden istegim bu siteyi en az üç arkadaþýnýza tavsiye etmenizi istiyorum hepinize saygýlar
allahýn rahmeti üzerinize olsun.


Print Tarihi: 29.10.2020 - 11:25
http://www.ravda.net/include.php?path=guestbook/viewgb.php